แบบฟอร์มสำหรับลูกค้าที่ต้องการเล่มตัวอย่าง

สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจและต้องการเล่มตัวอย่างของทางบริษัท สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมเล่มตัวอย่างกับทางบริษัทได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ซึ่งทีมบริการของเราจะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการทำรายการ และดำเนินการส่งเล่มตัวอย่างให้กับท่าน โดยมีเงื่อนไขการขอยืมดังต่อไปนี้

  1. ทางบริษัทขอทำการเก็บค่ามัดจำเล่มตัวอย่างซึ่งอยู่ระหว่าง 1,000-2,000 บาทต่อเล่ม ขึ้นอยู่กับคอลเล็กชั่นที่ต้องการ
  2. ลูกค้าจะได้รับค่ามัดจำเล่มตัวอย่างคืนเต็มจำนวน เมื่อบริษัทได้รับเล่มตัวอย่างคืนในสภาพที่สมบูรณ์
  3. สำหรับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท และมียอดซื้อตั้งแต่ 25 ม้วน หรือ 125 ตร.เมตรขึ้นไปในแต่ละคอลเล็กชั่น ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่ามัดจำเล่มตัวอย่างเต็มจำนวน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องส่งเล่มคืนทางบริษัท
  4. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด