ขนาดและน้ำหนักของวอลล์เปเปอร์

MD Wallpaper

วอลล์เปเปอร์ติดผนังมีหลากหลายลักษณะ และหลากหลายขนาด แตกต่างกันตามแหล่งผลิต ดังนั้น วันนี้ MD Wallpaper จึงสรุปมาให้เป็น 3 ข้อดังนี้