MD Wallpaper

ขนาดและน้ำหนักของวอลล์เปเปอร์

Wallpaper-knowledge-30

 

วอลล์เปเปอร์ติดผนังมีหลากหลายลักษณะ และหลากหลายขนาด แตกต่างกันตามแหล่งผลิต ดังนั้น วันนี้ MD Wallpaper จึงสรุปมาให้เป็น 3 ข้อดังนี้

 

  1. วอลล์เปเปอร์ชนิดหน้าแคบ (หรือหน้าปกติ)

เป็นวอลล์เปเปอร์ที่มีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป คือ กว้าง 53 ซม. และมีความยาว 10 เมตรต่อ 1 ม้วน นิยมผลิตและแพร่หลายทั่วไป

ขนาด 51-53 ซม. x 10.05 ม. นิยมผลิตในไทย จีน และยุโรป

ซึ่งนิยมผลิตทั้งประเภทไวนิล(Vinyl), ประเภทโฟม(Foam), ประเภทนอนวูเว่น(Non-Woven) และประเภทดูเพล็กซ์(Duplex)

#โดยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ 1.2-1.8 Kgs. ต่อ 1 ม้วน

 

 

  1. วอลล์เปเปอร์ชนิดหน้ากว้าง

เป็นวอลล์เปเปอร์ที่มีขนาดกว้าง กว้างกว่ามาตรฐานคือ มีหน้ากว้างตั้งแต่ 70-150 ซม. และมีความยาวต่อ 1 ม้วน ตั้งแต่ 10-50 ม.

ขนาด 70 ซม. x 10.05ม. นิยมผลิตในยุโรป อิตาลี เยอรมัน

ขนาด 92 ซม. x 50 ม.นิยมผลิตในญี่ปุ่น

ขนาด 106 ซม. x 15.60 ม. นิยมผลิตในเกาหลี

ขนาด 135-137 ซม. x 27 ม. นิยมผลิตในอเมริกา

ซึ่งนิยมผลิตทั้งประเภทไวนิล(Vinyl), ประเภทหลังผ้า(Fabric Back), และประเภทเท็กซ์ไทล์(Textile)

#โดยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ 2.0-5.2  Kgs. ต่อ 1 ม้วน

 

 

  1. วอลล์เปเปอร์ชนิดบอร์เดอร์ (Border)

เป็นวอลล์เปเปอร์แถบคาด มีขนาดม้วนที่เล็ก จนถึงขนาดเท่ากับวอลล์เปเปอร์ทั่วไป คือมีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 15-53 ซม. และมีความยาวต่อ 1 ม้วน ตั้งแต่ 5-10 ม.

ซึ่งนิยมผลิตทั้งประเภทไวนิล(Vinyl), และประเภทนอนวูเว่น(Non-Woven)

#โดยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ 0.5-1.8 Kgs. ต่อ 1 ม้วน