ลูกค้าสามารถเรียกหาผลิตภัณฑ์วอลล์เปเปอร์ติดผนังของ MDWall-MDIWall ได้จากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และห้าง Modern Trade- Index, Home Pro ทั่วประเทศ