“ร่วมเป็นส่วนหนึงกับทีมงาน mdwallpaper”

#mdwallpaper เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง-หลายอัตรา, 
ผู้ที่สนใจสามารถยื่น/ส่งใบสมัครและนัดสัมภาษณ์ได้ทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-9326688 ต่อ 67,80 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือส่ง Resume มาทาง e-mail: hrd@mdwallpaper.com ค่ะ

1.เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)

ลักษณะงาน

 1. รับโทรศัพท์จากลูกค้า โอนสาย
 2. เปิดบิลการขายลูกค้า
 3. รับลูกค้า Walk-in
 4. ต้อนรับลูกค้าหน้าโชว์รูม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศหญิง

– อายุ 20 – 35 ปี

– วุฒิ ปวส. – ป.ตรี

– ประสบการณ์ทำงาน 6 เดือน ถึง 1 ปี

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เป็นคนดี

– สามารถใช้โปรแกรม office Excel และ Word ได้เป็นอย่างดีรายละเอียดงาน

จำนวน  

–  6 ตำแหน่ง

เงินเดือน  

–  ตามตกลง

————————————————————————————————————–

2.  เจ้าหน้าฝ่ายขายและบริการลูกค้าตัวแทน / โครงการ (Sales Service)

ลักษณะงาน

 1. 1. เสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าทั้งส่วนผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ
 2. 2. ดูแล และควบคุมส่วนงานติดตั้งหน้างานบ้างบางครั้งคราว (ทั้งส่วนงาน กทม. และต่างจังหวัด)
 3. 3. รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ และดูแลเยี่ยมลูกค้าเก่าขายสินค้า และบริการ
 4. รับผิดชอบในการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย
 5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมีเป้าการขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

–  เพศชาย/หญิง

–  อายุ 25-35 ปี

–  ปวช – ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการ อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับสายงาน)

–  ประสบการณ์ตามสายงาน 1 ปีขึ้นไป

–  มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน เป็นคนดี

–  มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

–  ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานขาย

จำนวนที่รับ

จำนวน 6 อัตรา

ระดับเงินเดือน (บาท) *

–  ตามที่ตกลง

————————————————————————————————————–

3. เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (Administrative Staff)

ลักษณะงาน

 1. ประสานงานเอกสารระหว่างหัวหน้างาน โรงงาน ภายในองค์กร
 2. เปิดบิล – เปิดขายสินค้า
 3. ทำใบเบิกสินค้า – จ่าย และรับคืนสินค้า
 4. จัดทำเอกสาร และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ประสานงานฝ่ายขาย, โฟร์แมน รับโทรศัพท์
 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 21 – 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาบัญชี, สาขาอังกฤษ, การจัดการทั่วไป และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 5. สามารถใช้โปรเเกรมพื้นฐาน MS. Office ได้
 6. มีความขยัน อดทน และรับแรงกดดันได้ดี
 7. ถ้ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน

            1  ตำแหน่ง

เงินเดือน

–  ตามตกลง

————————————————————————————————————–

4. พนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้า (Delivery Staff )

ลักษณะงาน

 1. ขับรถจัดส่งส่งสินค้าและพนักงานติดรถ ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันในการขนย้ายสินค้าขึ้นลง และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทันตามกำหนด
 2. ตรวจสอบบิลในการส่งสินค้า
 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศชาย

–  อายุ 20 – 35 ปี

–  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนเป็นคนดี

–  มีใบมีขับขี่รถยนต์ และมีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ

จำนวน  

–  2 ตำแหน่ง

เงินเดือน  

–  ตามตกลง

————————————————————————————————————–

5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-รปภ. (Security Guard)

ลักษณะงาน

 1. 1. ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของบริษัทฯ
 2. 2. ดูแล การผ่านเข้า – ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
 3. 3. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
 4. 4. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า – ออก และภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 5. 5. บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติ

–  เพศชาย

–  อายุ 20-45 ปี

– วุฒิการศึกษาม. 3 ขึ้นไป

–  ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

–  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน และเป็นคนดี

–  ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

จำนวนที่รับสมัคร

–  จำนวน 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน

–  ตามที่ตกลง

————————————————————————————————————–