KNOW LEDGE.
MD WALLPAPERBLOG
MD Wallpaper
4 พื้นที่ควรระวังก่อนการติดตั้งวอลล์เปเปอร์
พื้นที่ควรระวังก่อนการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ หากอยากให้วอลล์เปเปอร์ที่ติดตั้งลงไปบนผนังนั้นอยู่คู่กับบ้านของท่านได้อย่างยาวนาน
  1. บริเวณใกล้กับส่วนที่จะโดนน้ำหรือเปียกน้ำได้ง่าย เช่น ผนังที่ด้านนอกเป็นแนวปลูกต้นไม้หรือแนววางกระถางต้นไม้
  2. ผนังที่ติดกับห้องน้ำ
  3. ผนังที่ติดกับส่วนซักล้าง
  4. ผนังที่ติดกับส่วนล้างทำความสะอาด

บริเวณพื้นที่เหล่านี้ควรทาแลคเกอร์ที่ผนังเพื่อป้องกันความชื้นซึมตามผนังเข้ามาโดนวอลล์เปเปอร์

หรือควรที่จะมีขอบบัวบังบริเวณที่โดนน้ำหรือที่ชื้น

Credit Picture : www.mybuilder.com

error: Content is protected !!
ตะกร้าสินค้า ปิด