KNOW LEDGE.
MD WALLPAPERBLOG
MD Wallpaper
เพิ่มเสน่ห์ให้พื้นผนังด้วยบอร์เดอร์
บอร์เดอร์คือวอลล์เปเปอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีขนาดม้วนเล็กหน้า หน้ากว้างประมาณ 5-50 ซ.ม. ความยาวทั่วไปมี 2 ขนาด คือ 5 เมตร และ 10 เมตร ใช้ตกแต่งผนังเพิ่มเติม เสริมให้สวยขึ้น ใช้ตกแต่งคู่กับวอลล์เปเปอร์ติดผนังขนาดปกติ
error: Content is protected !!
ตะกร้าสินค้า ปิด