BLOG.
MD WALLPAPERBLOG
วอลเปเปอร์ติดผนัง
เปลี่ยนผนังใหม่ ด้วยวอลเปเปอร์สไตล์โมเดิร์น
ความหรูหราในความเรียบง่าย คำว่า Modern แปลว่า ทันสมัย จึงหมายถึงการออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ เหมาะสมสำหรับยุคนั้นๆ ในปัจจุบันการแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นยังคงเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก บ้านโมเดิร์นจึงเป็นแบบบ้านที่เน้นการนำเอาวัสดุในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มาใช้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง
error: Content is protected !!
ตะกร้าสินค้า ปิด