fbpx

02-538-3844 | +662-538-3844 | +662-932-7403   EN enlish  TH thai

Career Opportunities

“ร่วมเป็นส่วนหนึงกับทีมงาน mdwallpaper”

#mdwallpaper เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง-หลายอัตรา, 
ผู้ที่สนใจสามารถยื่น/ส่งใบสมัครและนัดสัมภาษณ์ได้ทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-9326688 ต่อ 67,80 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือส่ง resume มาทาง e-mail: hrd@mdwallpaper.com ค่ะ

1. พนักงานขายอิสระ (Sales Freelance)

ลักษณะงาน

 • เสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าทั้งส่วนผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ
 • ดูแล และควบคุมส่วนงานติดตั้งหน้างานบ้างบางครั้งคราว (ทั้งส่วนงาน กทม. และต่างจังหวัด)
 • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ และดูแลเยี่ยมลูกค้าเก่าขายสินค้า และบริการ
 • รับผิดชอบในการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมีเป้าการขาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

–  เพศชาย/หญิง

–  อายุ 25-35 ปี

–  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการ อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับสายงาน)

–  ประสบการณ์ตามสายงาน 1 ปี – 3 ปี

–  มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน เป็นคนดี

–  มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

–  ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานขาย

จำนวนที่รับ

– จำนวนหลายอัตรา

ระดับเงินเดือน 

–  ตามที่ตกลง


2. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย-การตลาดออนไลน์ (Online Sales-Marketing  Administrative)

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบการประสานงานการขายช่องทางออนไลน์ ทาง Website, และ Social Media
 2. ให้ข้อมูลสินค้าและการบริการแก่ลูกค้า
 3. เช็คสต็อกสินค้า-การโอนเงิน-ปิดการขาย หรือรับออร์เดอร์
 4. เปิดบิลออร์เดอร์ และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
 5. สรุปบันทึกข้อมูลประจำวัน/สัปดาห์/เดือน

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 22 – 25 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปวช.– ปริญญาตรีสาขา วิทยากรคอมพิวเตอร์,สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาอื่นๆ
 4. มีประสบการณ์งานการขายออนไลน์ 1 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาอย่างน้อย 1 – 2 ปี จะพิจารณาพิเศษ
 5. มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น Facebook, Line, YouTube, Website
 6. มีใจรักงานบริการ มีความอดทนสูง
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม และคล่องแคล่วในการประสานงาน

เงินเดือน

– ตามตกลง


3. เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)

ลักษณะของงาน

 • จัดทำใบสำคัญรับ – จ่ายเพื่อลงบันทึกบัญชี
 •  จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย สรุปนำส่ง ภพ.30
 • จัดทำ ภดง. 1, 3, 53
 • เปิด – ปิดงบบัญชีการเงินได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

–  เพศชาย/หญิง

–  อายุ 25 – 35 ปี

–  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

–  ประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปี – 3 ปี

–  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ภาษี

–  สามารถใช้โปรแกรม B – Plus, CD ,Organizer

–  เปิด – ปิดงบบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับสมัคร

–  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน

–  ตามที่ตกลง


4. นักออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer)

ลักษณะของงาน

 • ใช้โปรแกรมออกแบบ 2D, 3D งานตกแต่งวอลล์เปเปอร์ติดผนัง, ผ้าม่าน
 • สร้างสรรค์งานออกแบบ และนำเสนอผลงาน Presentation กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำกับลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติ

–   เพศชาย/หญิง

–   อายุ 22-35 ปี

–  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขามัณฑนศิลป์ ออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

–  มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน เป็นคนดี

–  สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Photo Shop.3D Studio Max. lllustrator ได้

–  มี Vision และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

–  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการนำเสนองาน และรับแรงกดดันได้ดี

–  สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

จำนวนที่รับ

–  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน

–  ตามความสามารถ


5.โฟร์แมนควบคุมงาน (Foreman)

ลักษณะของงาน

 • ดูแล และควบคุมงานติดตั้ง Wallpaper, ผ้าม่าน และสินค้าอื่น ๆ ของบริษัทฯ
 • สามารถทำงานตกแต่งภายในได้
 • ติดตาม แก้ไขงาน หน้างานเบื้องต้นได้เกี่ยวกับการติดตั้ง Wallpaper
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**สามารถเรียนรู้ได้**

คุณสมบัติของผู้สมัคร

–  เพศชาย

–  อายุ 20-40 ปี

–  ประสบการณ์ตามสายงาน 1 ปี – 3 ปี

–  มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน เป็นคนดี

–  มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่รถยนต์

–  มี OT (มีค่าน้ำมัน และค่าสึกหรอให้)

จำนวนที่รับสมัคร

–  จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน

–  ตามความสามารถ


6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายงานโครงการ ( Sales Project )

ลักษณะงาน

 • เสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า ทั้งส่วน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ
 • ดูแล และควบคุมส่วนงานติดตั้งหน้างานบ้างบางครั้งคราว (ทั้งส่วนงานกทม. และต่างจังหวัด)
 • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ และดูแลเยี่ยมลูกค้าเก่า
 • ขายสินค้า และบริการ โดยรับผิดชอบในการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมีเป้าการขาย

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง

–  อายุ 25 – 35

–  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด, การจัดการ, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

–  ประสบการณ์ตามสายงาน  1 ปี – 3 ปี

–  มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน เป็นคนดี

–  มีรถยนต์ส่วนตัว  มีใบขับขี่

–  เป็นคนใจเย็นพูดเพราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานขาย

จำนวนที่รับสมัคร

–  จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน

–  ตามตกลง


7. แม่บ้านประจำบ้าน และแม่บ้านไปกลับ (Housekeeper)

ลักษณะของงาน

 •  ทำงานอยู่ประจำบ้าน
 •  สามารถทำอาหารได้ รดน้ำต้นไม้ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
 • พักอยู่กับนาย และสามารถอยู่บ้านท่าน 24 ชั่วโมงได้ หรือ สามารถเดินทางไป – กลับบ้าน
 •  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

–  เพศหญิง

–  อายุ 20 – 40 ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่านออกเขียนได้

–  ประสบการณ์การทำงาน 6 เดือน ถึง 1 ปี

–  มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ขยันซื่อสัตย์ อดทนเป็นคนดี

จำนวนที่รับสมัคร

–  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน

–  ตามที่ตกลง


8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)

ลักษณะงาน

 • ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • ดูแล การผ่านเข้า – ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
 • ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
 • อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า – ออก และภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติ

–  เพศชาย

–  อายุ 20-45 ปี

– วุฒิการศึกษาม. 3 ขึ้นไป

–  ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

–  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน และเป็นคนดี

–  ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

จำนวนที่รับสมัคร

–  จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน

–  ตามที่ตกลง


9.ช่างติดตั้งวอล์เปเปอร์ (Installation technicians)

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบการติดตั้งวอลล์เปเปอร์
 • งานช่าง งานโป๊ว งานปรับผนัง
 • สามารถใช้งาน อุปกรณ์ช่างต่างๆได้
 • เดินทางติดตั้งงาน หน้าไซต์งานหรือบ้านลูกค้าได้

คุณสมบัติ

–  เพศชาย

–  อายุ 22- 35 ปี

–  ปวช. – ปวส. ทุกสาขาช่าง

–  รักความก้าวหน้า ตั้งใจทำงาน (ไม่มีประสบการณ์)

–  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 จำนวนที่รับสมัคร

–  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน

–  ตามตกลง


error: Content is protected !!