EN enlish  TH thai

Blog

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี/Assistant Accountant

  |     |   No comment

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / Accountant   :   จำนวน 1 อัตรา

ระดับเงินเดือน : ตามตกลง

 

ลักษณะการทำงาน

1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี,ใบกำกับภาษี ,ใบสำคัญรับ, รายได้ค้างรับ, ค่านายหน้าพนักงานขาย

2.ตรวจสอบและติดตามสถานะลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกินกำหนด จากรายงานลูกหนี้คงค้าง, และรายงานใน Report

3.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของฝ่ายหรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายพันธกิจและนโยบายคุณภาพของบริษัท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 -35 ปี

-จบการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

-มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีลูกหนี้ 4 ปี ขึ้นไป

-มีความรู้ในตำแหน่งงานขั้นตอนการปฎิบัติงานบัญชี

-รู้ขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้าขั้นตอนการปฎิบัติงานของงานบัญชี

-มีความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาม การจัดลำดับความสำคัญของงานการประสานงาน

-สามารถโปรแกรมบัญชีได้, ควบคุมอารมณ์ได้ดี, มีภาวะความเป็นผู้นำ

 

To apply for this job email your details to pairoj@decorate-home.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!